Despre noi

Ideea proiectului

Având în vedere contextul național existent la nivelul educației timpurii, respectiv noul Curriculum pentru educație timpurie (de la naștere la 6 ani), considerăm că este momentul oportun unor abordări diferite la nivelul practicilor educaționale din grădiniță, prin reconsiderarea importanței jocului ca activitate de învățare, prin adaptarea strategiilor didactice, a modului de organizare a activității din grădiniță  la nevoile copiilor care se dezvoltă într-o societate în continuă schimbare.

Motivaţia proiectului

Societatea, mediul înconjurător, așteptările, nevoile noastre, implicit ale copiilor, sunt într-o continuă schimbare și modelare, o adaptare la realitatea actuală în care fiecare reprezintă o componentă și un produs al schimbării, în același timp.

În acest context al schimbării permanente, grădinița, instituția de învățământ care oferă copiilor primul cadru organizat de educație, trebuie să încerce noi perspective, noi dimensiuni, noi direcții, noi abordări care vor schimba prezentul în perspectiva viitorului.

Obiectivele specifice ale proiectului

Privind cadrele didactice și actul managerial

  • aplicarea în demersul didactic a unor metode și tehnici didactice actualizate, progresive, care să aibă în vedere abordarea ludică a învățării și care să ofere copiilor oportunitatea de dezvoltare holistică, prin implicarea activă a acestora în propriul proces de învățare/dezvoltare;

  • încurajarea inițiativei cadrelor didactice de inovare didactică în ceea ce privește strategia didactică, dar și a mediul educațional, modul de organizare a grupei de copii/ grădiniței, oferta de activități extracurriculare și extrașcolare, etc.;

  • oferirea oportunității de împărtășire a practicilor educaționale în comunitatea profesională formată în cadrul proiectului și nu numai.

Privind copiii:

  • manifestarea curiozității și interesului prin implicarea activă în activitățile propuse de adult și prin inițierea de jocuri și noi situații de învățare;

  • exersarea comportamentelor prosociale prin interacțiune pozitivă cu copiii și adulții din mediul apropiat;

  • utilizarea achizițiilor anterioare în contexte noi, având ca finalitate soluționarea unor situații problemă.

 Grupul-ţintă al proiectului

  • copiii din grădinițele participante;

  • cadre didactice, părinți, comunitatea locală.

22 februarie 2019
Simpozion regional „Educația Timpurie -  Principii și Practici Educaționale”

locul de desfășurare: Brăila

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now